دی ۲۷, ۱۳۹۰
AH1-www.Mboiler.com.jpg

هیتر يا ژنراتور توليد هوای گرم

هیتر يا ژنراتور توليد هوای گرم  (Air Heater Generator) :  مزايا و مشخصات هيتر هواي گرم : افزايش راندمان هيتر هوا با بهره گيري از مسير […]