خرداد ۸, ۱۳۹۲

موتورخانه بویلر و دیگ روغنداغ (روغن داغ)

موتورخانه بویلر و دیگ روغنداغ(روغن داغ) اصطلاحاً ما به محل نصب بویلر و تجهیزات آن موتورخانه می گوییم لذا روش نصب این تجهیزات با رعایت نکته […]