آذر ۱۲, ۱۳۸۹

چهار مظنون در اختلالات سيستم هاي بخار

چهارمظنون در اختلالات سيستم هاي بخار چندي پيش در سميناري شركت داشتم كه در طول برگزاري آن شاهد ۵۰ مورد شكايت مردم از سيستمهاي بخار بودم.بيشتر […]