اسفند ۲۰, ۱۳۹۴
تصویر نمونه دی اریتور

بزرگترین هوازدای بویلر در خلیج فارس

بزرگترین هوازدای بویلر در خلیج فارس بارگیری شد. بر طبق اخبار, بزرگترین دی اریتور ساخت ایران برای استفاده در پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌ فارس به مقصد […]
آبان ۱۸, ۱۳۹۳

حذف ناخالصي هاي گازي آب-گاززدایی(بخش دوم)

۲-۲-۱۲ روشهاي شيميايي حذف گازها در دیگ بخار براي حذف برخي از گازهاي محلول در آب مي توان از روش هاي شيميايي نيز استفاده كرد. در […]
آبان ۴, ۱۳۹۳

حذف ناخالصي هاي گازي آب-گاززدایی(بخش اول)

 گازهاي مختلف زيادي مي توانند در آب به صورت محلول وجود داشته باشند. هيدروژن سولفيد، كربن دي اكسيد، اكسيژن، آمونياك، كلرين و نيتروژن از جمله گازهايي […]