آبان ۲۹, ۱۳۹۷
دی اریتور

آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟

دی اریتور در دیگ بخار استفاده از دستگاه هوازدا يا دي اريتور در موتورخانه بويلر و ديگ بخار از اهميت ويژه اي برخوردار است. اهمیت استفاده […]