آبان ۱۸, ۱۳۹۳

حذف ناخالصي هاي گازي آب-گاززدایی آب بویلر(بخش دوم)

براي گاززدایی آب بویلر و حذف برخي از گازهاي محلول در آب آن مي توان از روش هاي شيميايي نيز استفاده كرد. در اين روش بسته […]
آبان ۴, ۱۳۹۳

حذف ناخالصي هاي گازي آب-گاز زدایی آب دیگ بخار(بخش اول)

در این مطلب دلایل و اهمیت گاز زدایی  آب دیگ بخار مورد بررسی قرار میگیرد . همچنین انواع گازهای محلول در آب و نحوه حذف آنها […]