مرداد ۲۶, ۱۳۸۸
هوازدا

هوازدا ‌يا دي اريتور

آشنایی با دستگاه هوازدا ‌یا دی اریتور (Deaerator): دستگاه هوازدا برای حذف گازهای خورنده (بخصوص اکسیژن و دی اکسید کربن) از آب تغذیه دیگهای بخار استفاده […]