آبان ۳۰, ۱۳۹۱

هشدار به خریداران کارواش بخار

معرفی فعالیت برخی افراد غیر مجاز و سود جو خریداران دستگاه کارواش بخار امروزه با اشتیاق فراوان در جهت سود آوری و ایجاد کار جدید به […]