آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

هزينه بخار را محاسبه كنيم-بخش اول

چگونه هزينه واقعي بخار را محاسبه كنيم؟ (قسمت اول) -مقدمه اطلاع از هزينه واقعي بخار به دلايل متعددي كه همه آنها باعث بهبود شرايط كارخانه مي […]