آذر ۱۲, ۱۳۸۹

چگونه هزينه بخار را محاسبه كنيم-بخش دوم

الف ) گام اول براورد هزینه تولید بخار از دیگ یا دیگ های بخار می باشد كه دارای چندین مولفه است: سوخت(cf) تامین آب خام(cw) فراهم […]