بهمن ۱۹, ۱۳۹۳

روشهاي نگهداري و حفاظت بويلر (بخش دوم)

 ۲ -۱ نگهداري طولاني مدت بويلر با استفاده از متدهاي حفاظت خشك. اين نكته به اثبات رسيده است كه اگر فولاد را در هواي باز (تا […]