آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

نگهداري ديگ بخار وكاهش مصرف سوخت -بخش اول

بخش اول : ترمينيتور! نگهداري صحيح ديگ بخار براي كاهش مصرف سوخت وجلوگيري از حوادث   بيشتر اشكالات و حوادث ديگهاي بخار ناگهاني رخ مي دهند […]