آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

نگهداري ديگ بخار وكاهش مصرف سوخت -بخش اول

ترمينيتور! نگهداري صحيح ديگ بخار براي كاهش مصرف سوخت وجلوگيري از حوادث بخش اول :   بيشتر اشكالات و حوادث ديگهاي بخار ناگهاني رخ مي دهند […]