دی ۱۰, ۱۳۹۳

فیلم بویلر و دیگ بخار افقی طرح متوسط

فیلم بویلر و دیگ بخار افقی طرح متوسط   مشخصات فیلم و ویدئو:   موضوع : نما و برش دیگ و بویلر بخار طرح متوسط تهیه […]