دی ۱۰, ۱۳۹۳

فیلم بویلر و دیگ بخار افقی طرح متوسط

فیلم بویلر و دیگ بخار افقی طرح متوسط مشخصات فیلم و ویدئو: موضوع : نما و برش دیگ و بویلر بخار طرح متوسط تهیه کننده گان […]