خرداد ۸, ۱۳۹۲

نقشه فنی موتورخانه دیگ بویلر بخار چگونه است؟

یک بویلر و دیگ بخار برای اینکه شروع به کار نماید باید در محل مناسب نصب گردد و تجهیزات انتقال سوخت و آب به آن متصل […]