آذر ۱۲, ۱۳۸۹
دن هاوهان

بویلر و ديگ بخار در کلیسا

دن هاوهان یكی از معروف ترین مهندسین تاسیسات آمریكا و مولف چندین كتاب و ده ها مقاله جالب درباره تاسیسات است كه معمولا تجربیات گرانبهای خود […]