آذر ۱۲, ۱۳۸۹

بویلر و ديگ بخار در کلیسا

بویلر و ديگ بخار در کلیسا دن هاوهان يكي از معروف ترين مهندسين تاسيسات آمريكا و مولف چندين كتاب و هها مقاله جالب درباره تاسيسات است […]