اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

ميزان خشكي بخار

ميزان خشكي بخار درصورت تبخير كامل آب در فشار ثابت، بخار كاملا خشك اشباع حاصل خواهد شد، در عمل بويلر و دیگ هاي بخار صنعتي  امروزي […]