اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

ميزان خشكی بخار

درصورت تبخير کامل آب در فشار ثابت، بخار کاملا خشک اشباع حاصل خواهد شد، در عمل بويلر و دیگ هاي بخار صنعتي امروزي به ندرت قادر […]