بهمن ۴, ۱۳۸۸

مولدهای توليد پراکنده

مولدهای توليد پراکنده: مزاياي ذيل را در بر خواهند داشت: ۱- هزينه‌هاي پرداختي بابت انرژي الكتريكي كاهش مي يابد و يا آنكه قابليت فروش انرژي الكتريكي به […]