بهمن ۴, ۱۳۸۸

مولدهای توليد پراکنده

چرا سرمايه گذاري در توليد پراكنده؟ ‌>مدل مالي سودآوري ‌‍>راهنماي مدل مالي سودآوري مولدهای توليد پراکنده: مزاياي ذيل را در بر خواهند داشت: ۱- هزينه‌هاي پرداختي […]