مهر ۱۷, ۱۳۹۵
سختی گیر رزینی

محاسبه سریع برای انتخاب سختی گیر رزینی در موتورخانه

انتخاب و محاسبه سریع و سرانگشتی در تعیین ظرفیت برای سختی گیر در موتورخانه دیگ بخار و دیگ آبگرم و سیستم حرارت مرکزی از مهم ترین […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

چهار مظنون در اختلالات سيستم هاي بخار

چهارمظنون در اختلالات سيستم هاي بخار چندي پيش در سميناري شركت داشتم كه در طول برگزاري آن شاهد ۵۰ مورد شكايت مردم از سيستمهاي بخار بودم.بيشتر […]