آبان ۲۹, ۱۳۹۷

آیا استفاده از دی اریتور (هوازدا) در موتورخانه دیگ بخار الزامی است؟

استفاده از دستگاه هوازدا يا دي اريتور در موتورخانه بويلر و ديگ بخار از اهميت ويژه اي برخوردار است. دي اريتور ها براي کاهش و حذف […]