اسفند ۲۲, ۱۳۸۷
ساخت دیگ آبگرم

مشخصات مواد و تولید دیگ آبگرم و آبداغ

در ادامه، مشخصات فنی مختصری، در خصوص مواد اولیه مصرفی و نحوه ساخت دیگ آبگرم و آبداغ، ارائه گردیده است که امیدواریم مفید واقع گردند و در […]