اسفند ۲۲, ۱۳۸۸

مقیاس دمای بخار – واحدهای مهندسی بخار – بخش دوم

مقیاس دمای بخار بعنوان مشخص كننده تعادل حرارتی استفاده می شود ، با این حس كه دو سیستم در تماس با یكدیگر كه در دمای یكسان […]