خرداد ۳۱, ۱۳۸۹
مجله صنعت تاسيسات

آخرین مقالات از مجله تخصصی صنعت تاسیسات ایران

ارائه مقالات منتخب ماهانه از مجله  صنعت تاسیسات ایران انجمن صنعت تاسيسات ايران (سنديكاي سابق صنايع حرارتي و برودتي)، با مدیرمسئولی مهندس سید مجتبی طباطبایی، يكي […]