آبان ۲۳, ۱۳۸۹
کتاب آخرين پديده های مهندسی تاسيسات

مقالات برگزیده و کاربردی از کتاب آخرين پديده های مهندسی تاسيسات

( کتاب آخرين پديده های مهندسی تاسيسات ترجمه و اقتباس : مهندس سيد مجتبي طباطبائي) در راستای استفاده علاقه مندان تاسیسات و همچنین دانشجویان محترم در […]