آذر ۶, ۱۳۹۷
book1.jpg

معرفی كتاب

سه كتاب مفيد تاسيساتي توسط نشر يزدا منتشر شد: ۱- مرجع جامع استخر ، سونا و جكوزي ۲- تهويه مطبوع براي مراكز آموزشي ( تاليف و […]