آذر ۱۳, ۱۳۹۵

مشعل های مورد استفاده در بویلر ها و دیگ های بخار ، آبگرم و روغن داغ بخش اول: مشعل گازوئیلی

مشعل های دمنده دار چه هستند ؟ برای تشکیل شعله بایستی مثلث احتراق  شامل ماده سوختنی ، اکسیژن ، حرارت  تشکیل شود و بالطبع اگر در […]