آذر ۱۳, ۱۳۹۵

مشعل های مورد استفاده در بویلر ها و دیگ های بخار ، آبگرم و روغن داغ بخش اول: مشعل گازوئیلی

مشخصات و معرفی مشعل های مورد استفاده در بویلر ها و دیگ های بخار ، آبگرم  و روغن داغ مشعل های دمنده دار چه هستند ؟ […]