مهر ۶, ۱۳۹۳

طراحی موتورخانه دیگ بخار و دیگ آبگرم

موتورخانه در طراحی موتورخانه موارد ذیل را باید مد نظر داشت: ۱- حداقل مساحت لازم برای موتورخانه مبحث ۱۴ حداقل حجم بویلر روم را ۱۶ برابر […]