اسفند ۱۸, ۱۳۸۷

مسئولیت خریدار دیگ بخار چیست؟

مسئولیت خریدار دیگ بخار چیست؟ خرید و استفاده از مخازن تحت فشار اعم از دیگ بخار یا  دیگ آبگرم باید با رعایت کلیه مقررات و شرایط ذکر […]