اسفند ۱۸, ۱۳۸۷

مسئولیت خریدار دیگ بخار چیست؟

تعیین مسئولیت خریدار دیگ بخار از آن جهت حائز اهمیت است که خرید و استفاده از مخازن تحت فشار اعم از دیگ بخار یا دیگ آبگرم […]