اسفند ۱۸, ۱۳۸۷

مسئولیت خریدار دیگ بخار چیست؟

خرید و استفاده از مخازن تحت فشار اعم از دیگ بخار یا  دیگ آبگرم باید با رعایت کلیه مقررات و شرایط ذکر شده در اداره استاندارد باشد. […]