آذر ۱۰, ۱۳۸۸
pic4

مرگ کارگر در انفجار ديگ بخار غیر استاندارد

مرور خبر مرگ یک کارگر در اثر انفجار ديگ بخار غیر استاندارد تصویر:آرشیو انفجار دیگ بخار غیر استاندارد کارگر مهریزی را به کام مرگ فرستاد به […]