فروردین ۱۶, ۱۳۸۸
منبع کویلی

مخازن كوئل دار با كوئل مسی

برای تامین آب گرم مصرفی در سیستم گرمایش مرکزی شوفاژ، آب شهر وارد منبع و مخازن كوئل دار می شود و سپس برای مصرف در سرویس ها […]