فروردین ۱۶, ۱۳۸۸
منبع کویلی

مخازن كوئل دار با كوئل مسي

برای تامین آب گرم مصرفی در سیستم گرمایش مرکزی شوفاژ، آب شهر وارد مخزن و منبع کوئل دار می شود و سپس برای مصرف در سرویس […]