آذر ۱۲, ۱۳۸۹
محاسبه هزینه تولید بخار

محاسبه هزينه واقعی بخار -بخش دوم

در بخش اول روش محاسبه هزینه تولید بخار تشریح شد بمنظور درک بهتر این روش در این بخش مثالی کاربردی ارئه شده است. چگونه هزینه واقعی […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹
محاسبه هزينه بخار

محاسبه هزينه واقعی بخار -بخش اول

چگونه هزینه واقعی بخار را محاسبه كنیم؟(قسمت دوم) بخش اول: مدل سازی یك مدل شبیه سازی شده ؛ نمایشی ریاضی از یك فرایند است كه شامل […]