اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
مبدل حرارتی پوسته - لوله ای

طراحی مبدل حرارتی پوسته – لوله ای – قسمت اول

تامین بسیاری از خدمات صنعتی نیازمند به كارگیری تعداد زیادی مبدل حرارتی پوسته – لوله ای دو تایی از نوع دو شاخه است.این مبدل ها سطح […]