اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده

طراحی مبدل پوسته-لوله ای -قسمت سوم

یكی دیگر از انواع مبدل های دارای صفحه ی ثابت نگهدارنده لوله در شكل (۹-۲) مشاهده می گردد كه در آن صفحات نگهدارنده ی درون پوسته […]