اسفند ۱۹, ۱۳۸۸
heat-exchanger-2.jpg

دسته بندی مبدل حرارتی -قسمت دوم

دسته بندی مبدل حرارتی -قسمت دوم – مبدل حرارتی پوسته و لوله : نوعی از مبدل های حرارتی که در صنایع فرآیندهای شیمیایی بسیار مورد استفاده […]