اردیبهشت ۲۷, ۱۳۸۹

مبدل حرارتی صفحه ای صنعتی

مختصري در خصوص مبدل حرارتی صفحه ای : مبدل حرارتی صفحه ای اساسا” به دليل سادگی در نصب و با توجه به نیازهای صنایع غذائی در […]