اردیبهشت ۲۷, ۱۳۸۹

مبدل حرارتی صفحه ای صنعتی

مختصری در خصوص مبدل حرارتی صفحه ای صنعتی : مبدل حرارتی صفحه ای اساسا” به دلیل سادگی در نصب و با توجه به نیازهای صنایع غذائی […]