دی ۲۸, ۱۳۸۸
مبدل حرارتی

آشنايي با مبدل حرارتي -قسمت اول

آشنايي با مبدل حرارتي (Heat Exchangers) مبدل هاي حرارتي تجهيزاتي صنعتي مي باشند كه به کمک آنها مي توان در اثر تماس غير مستقيم دو سيال، […]