دی ۲۸, ۱۳۸۸
آشنایی با مبدل حرارتی

آشنایی با مبدل حرارتی -قسمت اول

در این مطلب ضمن آشنایی با مبدل حرارتی انواع دسته بندی های متداول آن بررسی خواهد شد. مبدل های حرارتی تجهیزاتی صنعتی می باشند كه به […]