خرداد ۲۴, ۱۳۸۹

مبدل حرارتی مولد كاترپيلار ۳۵۱۶

مبدل حرارتي يا رادياتور آب جهت مولد كاترپيلار ۳۵۱۶ با توجه به نياز فراواني كه صنعت داخلي در ايران به تهيه مبدل حرارتی مولد كاترپيلار داشتند […]