آذر ۱۲, ۱۳۸۹

چهار مظنون در اختلالات سيستم هاي بخار

چهارمظنون در اختلالات سيستم هاي بخار چندي پيش در سميناري شركت داشتم كه در طول برگزاري آن شاهد ۵۰ مورد شكايت مردم از سيستمهاي بخار بودم.بيشتر […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

برآوردهاي لازم در رنگ آميزي تاسيسات موتورخانه

برآوردهاي لازم در رنگ آميزي تاسيسات سطوح دستگاه ها،لوله ها،كانالها وتجهيزات مختلف تاسيساتي كه با فلزات ساخته مي شوند بايد طبق مشخصات طرح،رنگ آميزي شوند.نقاشي تاسيسات […]