اردیبهشت ۲۲, ۱۳۸۸
sb-draw-1.Mboiler.com.jpg

راهنماي راه اندازي ديگ بخار

*ساختار كلي ديگ هاي بخار (بويلر بخار) فاير تيوب سه پاس: دیگ های بخار لوله آتشي سه پاس معمولا، شامل اجزاء ذيل مي باشند. ۱-بدنه اصلی […]