تیر ۱۷, ۱۳۹۲

بررسی کندانس (چگالش) در خطوط انتقال دیگ بخار

–كندانس لايه اي بخار : با انتقال حرارت و از دست دادن انرژي بخار، كندانس در خطوط بخار شروع به تشكيل شدن نموده و بصورت قطرات […]