آذر ۱۲, ۱۳۸۹
m10-2-Mboiler.com.jpg

بروز اشكال در كار ديگ شوفاژ(ديگ آبگرم)-بخش دوم

– سيستم هاي جريان متغير درسيستم هاي جريان متغيري كه داراي يك پمپ سيركولاتور هستند، شدت جريان در سيستم متناسب با بسته شدن شيرهاي كنترل كاهش […]
آذر ۱۲, ۱۳۸۹

بروز اشكال در كار ديگ شوفاژ(ديگ آبگرم)-بخش اول

هنگام بروز اشكال در كار ديگ شوفاژ ،چنانچه بررسيهاي بعمل آمده روي ديگ حاكي از بي عيبي آن باشد بايد براي يافتن علت به عواملي وراي […]