آبان ۸, ۱۳۸۹
m2-3.Mboiler.com

كنترل هوشمند فرايند احتراق – بخش دوم

مجله تاسیسات شماره ۱۴۱ – بخش دوم *تغيير سوخت احتمالات متعددي براي تغيير نوع سوخت (بعنوان مثال از سوخت مايع به گاز ) پيشنهاد مي شود. […]
آبان ۸, ۱۳۸۹
m1-1.Mboiler.com

كنترل هوشمند فرايند احتراق – بخش اول

مجله تاسیسات شماره ۱۴۱ *چكيده اين مقاله تخصصي نگاهي دارد به آخرين پيشرفت هاي تكنولوژيكي در زمينه استفاده از تجهيزات يكپارچه جهت كنترل الكترونيكي مشعل هاي […]