اسفند ۲۶, ۱۳۸۷
تصوير ديگهاي بخار اوليه

تاریخچه دیگ بخار -قسمت اول

امروزه از ديگ هاي بخار (بويلر بخار) در صنايع غذايي، سيستم هاي گرمايشي و نيروگاه ها استفاده مي گردد و آنچه مشخص مي باشد اين است […]