خرداد ۲۹, ۱۳۸۹
مبدل صفحه اي

كاربردهاي صنعتي مبدل صفحه اي

  * كاربرد مبدل صفحه اي صنايع شيميايي ، نفت وگاز برخي از كاربردهاي متعارف مبدل صفحه اي در صنايع شيميايي شامل : خنك كردن كربنات […]