دی ۸, ۱۳۹۳

فیلم بویلر و دیگ بخار عمودی

فیلم نما و برشی از دیگ های بخار عمودی مشخصات فیلم و ویدئو: موضوع : نمایی از دیگ های بخار عمودی تهیه کننده گان : شرکت […]