دی ۸, ۱۳۹۳

فیلم بویلر و دیگ بخار عمودی

فیلم نما و برشی از دیگ های بخار عمودی   مشخصات فیلم و ویدئو:   موضوع : نمایی از دیگ های بخار عمودی تهیه کننده گان […]