دی ۱۰, ۱۳۹۳

فیلم بویلر و دیگ بخار افقی سه پاس

فیلم بویلر و دیگ بخار افقی سه پاس   مشخصات فیلم و ویدئو:   موضوع : نما و برش دیگ و بویلر بخار افقی سه پاس […]