آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون گازها-قسمت چهارم

فيلتراسيون گازها-قسمت چهارم   پيش فيلترها       در مورد پيش فيلترها ، انتخاب نوع معمولا بين فيلترهاي تخت ، كيسه اي و رول فيلترهاي […]