آذر ۱۲, ۱۳۸۹
مقاله مجله صنعت تاسيسات

فيلتراسيون گازها-فيلترهاي كيسه اي

فيلتراسيون گازها فيلترهاي كيسه اي لوله اي وكيسه اي (پاكتي)   همانطوري كه از نامشان پيداست ، پارچه آنها به شكل كيسه استوانه اي يا بيضي […]