آذر ۱۲, ۱۳۸۹
فيلتر الكترواستاتيک

فيلتراسيون گازها – فيلترهای الكترواستاتيک

فيلتر الكترواستاتيک با اعمال بار الکتریکی روی ذرات جامد وبه تعلیق در آوردن آنها بین تعدادی صفحات عمودی معلق باردار(الکترودها) ، هوای غبار آلود را تمیزمی […]