تیر ۱۳, ۱۳۹۴

تراوش املاح آب در ديگ بخار (carry over)

نگهداري درجه خلوص بخار و جلو گیری از carry over دیگ بخار در واحد عملياتي بسيار ضروري مي باشد. وجود مقادير كوچك از نمك هاي معدني […]