آذر ۱۲, ۱۳۸۹

برآورد فضاي لازم براي موتورخانه

برآورد فضاي لازم براي موتور خانه وقتي ساختمان جديدي طراحي مي شود به ندرت پيش مي آيد كه طراح تاسيسات براي طراحي و ترسيم نقشه هاي […]